Avis Leasing

Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τύπος Αυτοκινήτου
Κυβικά
Μάρκα
Μοντέλο
Χιλιόμετρα εως
Τύπος Καυσίμου
Τύπος Αυτοκινήτο 2
Κυβικά
Μάρκα
Μοντέλο
Χιλιόμετρα εως
Τύπος Καυσίμου

Το ενδιαφέρον σας για το Leasing είναι φανερό,

αλλά εξακολουθείτε να έχετε μερικά ερωτήματα για το πώς λειτουργεί και αν σας συμφέρει;
Σε αυτή την ενότητα έχουμε βάλει ερωτήσεις και απαντήσεις μας στις πιο συχνές σας ερωτήσεις.

Διαχείριση Στόλου

Διαχείριση Στόλου

Σχετικά με το Όχημα

Σχετικά με το Όχημα

Σχετικά με το Leasing

Σχετικά με το Leasing

Οικονομοτεχνικές Ερωτήσεις

Οικονομοτεχνικές Ερωτήσεις

Κλείσιμο
Κάθε αυτοκίνητο χρειάζεται τακτική και σωστή συντήρηση. Μπορείτε να κάνετε χρήση των συνεργείων της Avis ή να επισκεφθείτε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
Καλύπτεστε από τη φροντίδα της Avis σε κάθε περίπτωση.
<p>Η Avis αναλαμβάνει την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας σε ετήσια βάση και σας ενημερώνει αντίστοιχα.</p>
<p>Η Avis αναλαμβάνει την όλη διαδικασία του ατυχήματος (επισκευές, αποζημιώσεις, νομικές ενέργειες κτλ.). Μοναδική υποχρέωση του εκάστοτε πελάτη είναι να συμπληρώσει το Έντυπο Ατυχήματος, το οποίο μπορείτε να κατεβάσε εύκολα από το MyAvis app.</p>
<p>Η διαδικασία ελέγχου ΚΤΕΟ είναι ευθύνη του μισθωτή. Μπορείτε να επισκεφθείτε το MyAvis app και να δείτε κάθε πότε προβλέπεται ο έλεγχος.</p>
<p>Τα ελαστικά του οχήματος αντικαθίστανται βάσει των όρων της σύμβασης που έχετε συμφωνήσει. Σε κάθε περίπτωση, και για λόγους ασφαλείας, απαιτείται αντικατάσταση κάθε 40.000 χλμ.</p>
Η Avis μπορεί να σας παρέχει οποιοδήποτε αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
Τα αυτοκίνητα του leasing είναι πάντα καινούργια και μπορεί να τοποθετηθεί οποιοσδήποτε έξτρα εξοπλισμός.
Κάθε αυτοκίνητο χρειάζεται τακτική και σωστή συντήρηση. Μπορείτε να κάνετε χρήση των συνεργείων της Avis ή να επισκεφθείτε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
<p>Ναι, εφόσον πληρούνται οι όροι της ασφαλιστικής κάλυψης και έχουν δηλωθεί στην Avis ως οδηγοί.</p>
<p>Το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο σε περίπτωση κλοπής, επομένως θα χρειαστεί να κάνετε την αντίστοιχη δήλωση στην αστυνομία και στην πορεία θα παραλάβετε αυτοκίνητο αντικατάστασης από την Avis. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί το όχημα εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών, τότε θα σας παραδοθεί άλλο αντίστοιχο αυτοκίνητο.</p>
Θα πρέπει να τακτοποιηθεί από εσάς.
<p>Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Contact Center στο 2106879800, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα και θα εξυπηρεθείτε άμεσα.</p>
Η Avis είναι ο εκμισθωτής και παραμένει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Εσείς, ως μισθωτής, έχετε το δικαίωμα χρήσης για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
<p>Υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε σύμβαση με εξαγορά. Με αυτόν τον τρόπο συμφωνείτε εξ' αρχής το ποσό της εξαγοράς που θα ισχύει στη λήξη της μίσθωσης.</p>
Σε κάθε περίπτωση ακινητοποίησης του μισθωμένου αυτοκινήτου σας από βλάβη, ατύχημα ή κλοπή, θα παραλάβετε αυτοκίνητο αντικατάστασης.
<p>Υπάρχει δυνατότητα παροχής οχήματος pre-delivery στο διάστημα από την παραγγελία μέχρι και την παράδοση του αυτοκίνητου σας. Ισχύει τόσο για τις εταιρίες όσο και για τους ιδιώτες πελάτες και μάλιστα με μίσθωμα αντίστοιχο του συμφωνημένου για παράδοση leasing αυτοκίνητου.</p>
Βεβαίως, υπάρχει η δυνατότητα να μισθώσετε ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο.
<p>Ναι, ανάλογα τον όρο και πάντα σε συμφωνία με την Avis.</p>
<p>Τα μηνιαία μισθώματα leasing τιμολογούνται στην αρχή του κάθε μήνα και μπορούν να εξοφληθούν μέσω πάγιας εντολής σε τράπεζα ή έναλλακτικά με πιστωτική κάρτα.</p>
<p>Ναι, πριν το ταξίδι σας χρειάζεται να ζητήσετε από την Avis να προετοιμάσει τα αναγκαία έγγραφα (πράσινη κάρτα, βεβαιώσεις κτλ.).</p>
<p>Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης αφορά αυτοκίνητα με κυβισμό μεγαλύτερο των 1800 κυβικών και τον επιβαρύνεται εκείνος που δηλώνει το όχημα στον αντίστοιχο πίνακα τεκμηρίων με τα αυτοκίνητα της φορολογικής δήλωσης.</p>
<p>Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (αστική ευθύνη προς τρίτους, φροντίδα ατυχήματος, ίδιες ζημίες, μερική/ολική κλοπή, πυρός, φυσικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων) με απαλλαγή, ανάλογα τον τύπο του κάθε αυτοκινήτου.</p>
<p>Είναι το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλετε σε περίπτωση ατυχήματος, στο οποίο φέρετε την ευθύνη. Το εν λόγω είναι το μέγιστο ποσό επιβάρυνσης.</p>
Εάν είστε επιχειρηματίας ή επαγγελματίας, το μίσθωμα του ΕΙΧ εκπίπτει από τις δαπάνες σας μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Σε περίπτωση ΦΙΧ, το μίσθωμα εκπίπτει από τις δαπάνες και ο ΦΠΑ συμψηφίζεται. Εάν είστε ιδιώτης καταβάλλετε το σύνολο του μισθώματος με τον αναλογούντα ΦΠΑ.